Curriculum meisje met penseel

Kamerbrief met bijstelling en aanscherping vervolgproces curriculum

Op 10 juni jl. stuurde minister Arie Slob een brief aan de Tweede Kamer inzake de bijstelling en aanscherping en vervolgproces actualisatie curriculum primair en voortgezet onderwijs.

De FvOv, waaronder VONKC, heeft op 12 juni jl. haar reactie op deze brief verstuurd naar minister Slob, de directeur-generaal PO en VO mevrouw A. Oppers en aan de leden van de Vaste Kamercommissie OC&W.