KZ05 2021 cover grijs groot

Thema Kunstzone 5

Cross-overs van formele en andere vormen van leren

  • Hoe en waar leren leerlingen over kunst en cultuur, en wat levert hen dit op?
  • Hoe kan formeel onderwijs versterkt worden door vormen van leren buiten het formele onderwijs?
  • Hoe zetten kunstvakopleidingen combinaties van formele en informele vormen in bij de artistieke ontwikkeling van hun studenten?

Deze en andere aspecten van formeel, informeel en non-formeel leren staan centraal in het themadeel van Kunstzone 5. Lees verder