Marinus Boezem kathedraal3 2160x1620

Creëer reële verwachtingen

VCP over voorgestelde pensioenwet

Van 16 december tot 13 februari liep de internetconsultatie ‘Wet Toekomst Pensioenen’. De VCP heeft de afgelopen weken de tijd genomen om de conceptwetgeving nauwkeurig te bestuderen. Na het afronden van de Hoofdlijnennotitie in juni vorig jaar, is de VCP niet meer direct betrokken geweest bij de verdere uitwerking naar conceptwetgeving. Vandaar dat de consultatie voor de VCP het uitgelezen moment is om de voorliggende wetsteksten en toelichting tegen het licht te houden.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is voorzichtig positief over het conceptwetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel maar plaatst nog enkele belangrijke kanttekeningen. “Er zijn nog veel losse eindjes, maar we zien voldoende mogelijkheden om het met elkaar compleet te maken”, aldus VCP-bestuurder Ruud Stegers.

‘Wat betekent het voor mij?’ nog niet doorgerekend

De VCP mist doorrekeningen waarmee het voor groepen duidelijker wordt wat het overgaan naar een nieuw pensioenstelsel (invaren) nu echt voor hen gaat betekenen. Daarnaast is een aantal belangrijke zaken niet uitgewerkt, die worden doorgeschoven voor verdere uitwerking in lagere wet- en regelgeving. Een gemiste kans van de betrokken partijen, want mensen willen nu juist weten wat het voor henzelf betekent.

Nog flinke aanpassingen nodig voor een compleet voorstel!

Verder constateert de VCP dat het fundament goed is, maar dat er nog wel een aantal zaken zijn die een flinke aanpassing behoeven om het tot een pensioenstelsel te maken waar alle Nederlanders met vertrouwen naar uit kunnen kijken.

“In de conceptwetgeving zit nog steeds veel onzekerheid. Die ‘black box’ zou er in deze fase niet meer mogen zijn”, zegt VCP-bestuurder Ruud Stegers. “Om het vertrouwen van de deelnemers te krijgen moeten we transparant kunnen zijn over alle aspecten. Een eerlijk beeld met realistische verwachtingen is daarvoor erg belangrijk. Roepen dat iedereen erop vooruit zal gaan geeft verwachtingen die naar het oordeel van de VCP niet altijd waar te maken zijn.”

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) roept de minister op de kans te grijpen om samen het voorstel compleet te maken en de door de VCP – en andere partijen – gesignaleerde aandachtspunten gezamenlijk ter hand te nemen, alvorens het wordt ingediend bij de Tweede Kamer.

Lees meer bij de VCP (websitebericht)

De uitgebreide reactie van de VCP op de consultatie