Wapperende oranje blauwe repen

Corona & het onderwijs

FvOv: Sectorplannen niet robuust genoeg!

Afgelopen zomer heeft er met vele partijen uit de onderwijspolder overleg plaatsgevonden over een Sectorplan COVID-19. De deelsectorplannen moeten ervoor zorgen dat het onderwijs zo veel als mogelijk open kan blijven bij een nieuwe corona-uitbraak.

Uiteindelijk heeft het bestuur van de FvOv besloten de sectorplannen voor zowel funderend onderwijs als mbo en hbo niet mede te ondertekenen. Bij veel, op zich, goede maatregelen die in de sectorplannen benoemd worden, staat te vaak ‘indien mogelijk’. Hierdoor verliezen de plannen zodanig aan scherpte dat het een te vrijblijvend karakter krijgt. Lees meer bij FvOv

Inmiddels zijn de sectorplannen gepubliceerd.

Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

Sectorplan COVID-19 mbo en ho

Logo fvov
VOION LOGO 72 PPI

Voion: RI&E aangepast

Coronabesmetting: RI&E en sectorplan PO/VO

Met de invoering van het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs hebben sociale partners besloten om, bij een eventuele opleving van het coronavirus, vooralsnog de (inmiddels vervallen) coronanorm niet meer opnieuw op te nemen in de Arbocatalogus-VO. De Arbowet blijft echter onverkort van kracht. Dit betekent dat bij een wijziging van het besmettingsrisico door corona, ook de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aangepast moet worden.

Op 1 juli 2022 is de ministerraad akkoord gegaan met het Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs. Een van de uitgangspunten van het Sectorplan COVID-19 is dat ook bij een opleving van het coronavirus, leerlingen fysiek naar school blijven gaan. Het Sectorplan COVID-19 beschrijft daartoe – op basis van het aantal besmettingen – vier scenario’s, van weinig tot geen corona-besmettingsrisico (donkergroen) tot en met een groot corona-besmettingsrisico (rood).

Screenshot Sectorplan corona rijksoverheid

Bij het arbeidsmarkt & opleidingsfonds Voion vind je alles over scenario’s, op- en afschalen dor het kabinet, draaiboeken, Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), en de verschillen tussen de draaiboeken en de RI&E.
Én het advies: Gebruik eigen ervaring bij opstellen coronadraaiboek en RI&E.