Jonge mensen zijn

Checklist LOB is uitgebreid!

Binnen jouw school met LoopbaanOntwikkeling en -Begeleiding aan de slag

De Checklist LOB is een mooi vertrekpunt! Onlangs is de Checklist uitgebreid met verwijzingen naar handige tools, praktijkvoorbeelden en trainingen van BiOND.

Met deze Checklist LOB (loopbaanontwikkeling en -begeleiding) willen BiOND, LAKS, de VO-raad en het Expertisepunt LOB scholen stimuleren om samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het vormgeven van goede LOB; van leerling tot decanen en begeleiders, mentoren, docenten en schoolleiders.

BIOND RGB 1024x305