Wapperende oranje blauwe repen

Cao-akkoorden PO en VO

VONKC en overige FvOv-verenigingen stemmen in

Op 12 september zijn er tegelijkertijd onderhandelaarsakkoorden gesloten over de cao-po en de cao-vo. Leden van de verenigingen spraken zich met een overweldigende meerderheid uit voor deze akkoorden. In beide sectoren stond, over alle FvOv-verenigingen en ook bij VONKC maar liefst 93% achter de inhoud van de akkoorden.

Op 28 september, bleek dat alle partijen de cao kunnen ondertekenen. De teksten van de cao zullen op zeer korte termijn beschikbaar komen. Concreet houdt dat in dat naar alle waarschijnlijkheid in oktober de uitbetaling volgens de nieuwe, verhoogde schalen, gaat plaatsvinden inclusief de nabetaling over de maanden juli tot en met september.

In de komende tijd zullen een aantal onderwerpen, zoals een verdere bespreking van het onderwerp Werkdruk in het VO en PO, uitgewerkt zullen worden. Aangezien de cao loopt tot 1 oktober, dus zullen we ergens in het voorjaar starten met het opstellen van nieuwe inzetten voor de volgende cao.