Station rotterdam centraal juli2023 r

Beroepsprofielen VO en NF - uitnodiging om mee te denken

Veldraadplegingen: de kunstdocent van de toekomst in het voortgezet onderwijs en in het non-formele veld

Uitnodiging voor de veldraadplegingen beroepsprofielen kunstvakdocenten!

Over voortgezet onderwijs

 • Dinsdag 12-03-2024
 • Donderdag 21-03-2024

van 15.00 tot 17.00 uur online via Zoom.

Over non-formele cultuureducatie

 • Donderdag 14-03-2024
 • Dinsdag 19-03-2024

van 13.00 tot 15.00 uur online via Zoom.

Hierbij willen we je van harte uitnodigen om een veldraadplegingen bij te wonen. Dit is een bijeenkomst waarin we vragen om jouw mening en ervaringen om ervoor te zorgen dat we een zo compleet mogelijk beeld kunnen schetsen van de beroepspraktijk.

Beroepsprofielen

In 2016 beschreef LKCA beroepsprofielen van kunstprofessionals in de cultuureducatie en -participatie. Deze geven helderheid over verschillende aspecten en kwesties die spelen in het werkveld. Door actuele ontwikkelingen zijn de profielen aan vernieuwing toe. Vorig jaar is daarmee een start gemaakt in de vorm van een nieuw beroepsprofiel voor het primair onderwijs en de kinderopvang. Op dit moment is onderzoeks- en adviesbureau Sardes bezig met het herzien van het beroepsprofiel voor de

 • kunstdocent in het voortgezet onderwijs
 • kunstdocent in het non-formele veld

[non-formele cultuureducatie is gericht op lesgerichte situaties, dus daar waar het lesgeven voorop staat. Dat kan kortstondig of gedurende het hele jaar zijn en zowel individueel of in groepsverband. Hierbij is geen specifieke leeftijdsgroep ingekaderd]

De eerste resultaten van de herziening willen we graag met jou en andere collega’s uit de praktijk bespreken. We zijn benieuwd hoe jij jouw werk ziet en wat er volgens jou niet mag ontbreken in het beroepsprofiel!

Jouw input is belangrijk

Op basis van deskreserarch en verkennende interviews is Sardes gekomen tot een aantal eerste bevindingen. Deze leggen we graag aan jullie voor. We vragen je te reageren op stellingen en jouw ervaringen en voorbeelden te delen. De volgende vragen geven een beeld van wat voor informatie we van je zullen vragen als het gaat om het werken in het primair onderwijs:

 • Hoe ziet de beroepspraktijk van de kunstprofessional er nu uit?
 • Welke kennis en vaardigheden moet de kunstprofessional hebben?
 • Welke basisvoorwaarden zijn er nodig, welke zouden moeten verbeteren? Hoe en door wie?
 • Zijn er voldoende mogelijkheden voor na- en bijscholing? Wat ontbreekt eventueel nog?
 • Welke ontwikkeling verwacht je de komende vijf jaar?

Ben je erbij?

Je kunt je aanmelden voor één van de bijeenkomsten VO en/of één van de bijeenkomsten non-formeel.

Ik meld me graag aan voor een bijeenkomst voortgezet onderwijs

Ik meld me graag aan voor een bijeenkomst non-formele cultuureducatie

Een week van tevoren ontvang je van ons de Zoom-link. Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Carlijn Waaijer van Sardes.