Oranje blauw lamellen

Afschaffing Lerarenregister - uit Wet Beroep Leraar

Digitale lerarenportfolio gaat stoppen

Na Tweede Kamer stemde op 16 november jl. ook Eerste Kamer in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Bisschop (SGP) en Kwint (SP) om het lerarenregister af te schaffen.

De FvOv heeft begrip voor dit besluit; het register kan een bijdrage leveren aan verbetering van status en imago van het beroep leraar maar draagvlak voor een verplicht lerarenregister is er op dit moment niet. Het is, voor de collega’s die dit gebruikten, wel spijtig dat hiermee ook het digitale lerarenportfolio (waarin ook VONKC aanbieder is van nascholingsaanbod) komt te vervallen.

De FvOv staat nog steeds positief ten opzichte van een register, maar het heeft vanwege corona, werkdruk en het lerarentekort op dit moment niet de hoogste prioriteit.

Ons bericht over de eerdere stemming in de Tweede Kamer