Wapperende oranje blauwe repen

Adviestabel correctie examenwerk 2022

Wanneer moet het werk bij de 2e corrector zijn? En weer terug?

Een belangrijk aandachtspunt in de examenperiode is te zorgen dat het na te kijken examenwerk tijdig bij de tweede en weer terug bij de eerste corrector is. Om te bereiken dat de nakijktijd zoveel mogelijk geoptimaliseerd is door de VO-raad en de onderwijsvakbonden waaronder FvOv/VONKC is per vak en examen aangegeven:

  • op welke dag de examens binnen moeten zijn bij de tweede corrector;
  • en de scores weer terug bij de eerste corrector.

Hoe eerder de scores terug op school zijn des te minder werkdruk het bij de cijferadministratie oplevert:

  • Bij de meeste vakken staat 7 juni als uiterste datum wanneer de scores van de examens terug moeten zijn bij de eerste corrector (het fysieke werk hoeft dan nog niet terug te zijn).
  • Voor de laatste examens staat 8 juni als datum genoemd. De scores moeten dan uiterlijk om 12.00 uur bij de cijferadministratie bekend zijn.

WOLF-scores

Verder is het belangrijk om te realiseren dat op de genoemde uiterste WOLF-datum de scores van de eerste 5 leerlingen doorgegeven moeten zijn. Later ingevulde scores worden echter wel meegenomen in de groepsrapportage.

Scholen wordt dringend geadviseerd de tabel te gebruiken bij de eigen planning. Met het hanteren van deze data wordt de tijd die er binnen de examenperiode is voor correctie, zo optimaal mogelijk benut.

Adviestabel opsturen examenwerk naar eerste en tweede corrector

Krappe planning door volledig tweede tijdvak

De organisaties die betrokken zijn bij het samenstellen van de adviestabel realiseren zich dat deze dit jaar verre van ideaal is. Om de problemen enigszins te verlichten worden mogelijke suggesties voor praktische oplossingen voor deze problemen bekend gemaakt in de protocollen van de VO-raad.