KZ03 2022 cover grijs groot

Aansprekende examens ontwikkelen

Het ontwikkelen van een centraal kunstexamen gaat via een gedetailleerd proces, met als doel een betrouwbaar en objectief onderscheid te kunnen maken tussen vaardige en minder vaardige leerlingen. Hoe verloopt het ontwikkelproces naar goede centrale kunstexamens? Hoe kun je als leraar daar een bijdrage aan leveren?

Het ontwikkelen van een examen dat recht doet aan leerlingen gaat via een gedetailleerd proces dat verschillende stappen kent en waarin deskundigen samenwerken. Er is een constructiegroep en een vaststellingscommissie, die ieder hun aandeel hebben, en waarin ook docenten als leden zitten. Samen zijn ze zo’n twee jaar bezig met een examen.

Om een antwoord te kunnen geven op de twee bovenstaande vragen ging Jan van Gemert in gesprek met Cito en het College voor Toetsen en Examens. Lees meer…