Mozaïek gezichten den haag

Theaterlessen en curriculum.nu

Locatie
Online
Tijd
19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur

Wat betekent de mogelijke curriculumherziening voor de lespraktijk van het vak theater (drama)?

Ondanks dat de kerndoelen voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs en het examenprogramma voor (kunst) Drama al jaren niet zijn gewijzigd, heeft de ontwikkeling van de theaterlessen zeker niet stilgestaan. Mede gevoed door ontwikkelingen in de professionele kunstpraktijk en de veranderingen binnen de theaterdocentenopleidingen is er o.a. meer aandacht voor actualiteit, innovatie (digitalisering), samenhang met andere vakken (leergebieden) en inclusiviteit.

Hoewel een belangrijke functie van curricula het bevorderen van gezamenlijke doelgerichtheid in onderwijzen en leren is, lijkt de curriculumherziening nu echter gedeeltelijk achter de feiten (in dit geval de lespraktijk) aan te lopen. Hoogste tijd om te bekijken welke ontwikkelingen er zijn op het gebied van curriculumherziening en wat deze voor het vak theater kunnen gaan betekenen. En andersom, hoe de ontwikkelingen in lespraktijk de curriculumherziening kunnen beïnvloeden en verrijken.

Workshopleider Rik Weeting
Rik is vakexpert Kunst & Cultuur, SLO landelijk kenniscentrum curriculumontwikkeling, oud-ontwikkelteamlid Kunst & Cultuur voor curriculum.nu én theaterdocent.

Wat kost deelname?

  • Leden (docent en leden) van VONKC hebben gratis toegang;
  • Docenten niet-lid betalen € 30,00;
  • Studenten niet-lid € 10,00.

Nog geen lid? Bekijk de voordelen en meld je aan als lid om in aanmerking te komen voor het VONKC-ledentarief!

Link naar de bijeenkomst

Een paar dagen voor de bijeenkomst ontvang je van het VONKC-secretariaat de link naar zoom.

Aanmeldingsformulier 11 maart a.s.

Helaas, inschrijven is niet meer mogelijk.