Studiedag over leren

Studiedag 'Over Leren' april 2019

Locatie
Utrecht

´Over Leren´ had een vakdidactische insteek en ging in op artistiek onderzoek, professionalisering en curriculumontwikkeling. VONKC organiseerde deze studiedag voor kunstvakdocenten werkzaam in het voortgezet onderwijs. Werkzaam in een van de andere onderwijssectoren en geïnteresseerd in deze studiedag? Dan was je ook van harte welkom!

Omdat VONKC het belangrijk vindt dat het werkveld meer betrokken wordt bij curriculum.nu besteedden we daar deze dag ook aandacht aan. We hopen van harte op veel collega's die mee willen denken in het vervolg van het traject. Lees meer over VONKC en curriculum.nu.

In de ochtend waren er deze keynotes:

  • Lieneke Hulshof, hoofdredactrice van Mister Motley en docent artistiek onderzoek bij Artez voor de eerste keynote. Geïnspireerd door Tom Ingold, die schreef dat kunstenaars op dit moment nog de enige echte antropologen zijn, schreef zij een artikel over kunstenaars die als antropoloog te werk gaan. In haar keynote wil zij aan de hand van werk van meerdere kunstenaars laten zien hoe dat er uit kan zien.
  • Helaas ws Femmy Otten (beeldend kunstenaar) wegens ziekte niet in staat om op deze dag aanwezig te zijn. Dit programmaonderdeel is helaas komen te vervallen.
  • Bart van Rosmalen, lector Muzische Professionalisering aan de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, is gefascineerd over hoe gespecialiseerde professionals in de kunst, de wetenschap, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, de 'muzische' aspecten in hun professionele leven en werken verder kunnen versterken. Muzische Professionalisering wil de muzische dimensie in kunsteducatie, opleiden en onderwijs versterken door het 'makerschap' bij docenten en opleiders aan te wakkeren.
  • Algemene informatie over curriculum.nu door VONKC.

In de middag twee rondes met workshops:

  • Visual Thinking Strategies: Een methode om met kunst een verbinding aan te gaan;
  • Feedback op artistieke kwaliteiten. Een wereld te winnen! Jorik Arts & Mieke Jaspers (Fontys Hogescholen);
  • Bart van Rosmalen: Verdieping van zijn keynote;
  • Curriculum.nu en de kunstvakken in de verschillende bovenbouwen: Denk mee!

Meer informatie over de sprekers en workshopleiders vind je hier!