Doorkijkje markthal rotterdam

Studiedag Kunst algemeen januari 2015

Locatie
Utrecht

Op donderdag 8 januari 2015 vond de Kick off voor Kunst algemeen plaats. In samenwerking met de VLS, NBDK en BDD organiseerde VONKC zo'n bijeenkomst voor het eerst. De lezingen en ook de workshops werden goed ontvangen. Van de lezing van Tim Vermeulen over het Metamodernisme verscheen een verslag in Kunstzone.

Het dagprogramma bevatte twee plenaire lezingen:

  1. De eerste ging over Film als kunstdiscipline, door Kevin Toma; Kevin Toma (Sittard, 1974) studeerde Film en Opvoeringskunsten aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). Wanneer is een film kunst? Als hij ergens over gaat, of de grenzen van het medium verlegt? Als je aan de stijl kunt zien door wie hij is gemaakt, of als hij in een filmhuis draait? Kunst is een kwestie van smaak en over smaak valt eindeloos te twisten. Over wiens smaak hebben we het dan? Zijn het de critici die bepalen of een film kunst is en zo ja, op grond waarvan vindt dat oordeel dan plaats? Of is het laatste woord toch aan de toeschouwer? Voor Volkskrant-filmjournalist en filmcomponist Kevin Toma (Sittard, 1974) staat hoe dan ook vast dat film kunst is, of in elk geval kunst kan zijn. Naast een persoonlijke pleidooi voor een kunstbeschouwelijke benadering van film, zal hij ingaan op de hoofdrol die de filmtheorie en filmkritiek speelden (en spelen) in de emancipatie van de cinema tot volwaardige kunstvorm. Aan de hand van verschillende filmfragmenten zal hopelijk een verhelderend licht worden geworpen op het fascinerende wezen van de filmkunst.
  2. De tweede lezing was kunstfilosofisch van aard zijn: Het Metamodernisme, door Robin van den Akker en Tim Vermeulen. Robin van den Akker en Tim Vermeulen zijn de oprichters van een internationaal researchnetwerk naar 'Metamodernise', met als platform 'Notes on Metamodernism'. Robin van den Akker is als cultuurfilosoof verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In zijn onderzoek richt hij zich op de relatie tussen de hedendaagse cultuur en de kunsten, digitalisering van het dagelijkse leven en de sociale tijd en ruimte van urbane samenlevingen. Hij co-coördineert het Rotterdamse 'Centre for Art and Philosophy' en was adviseur voor verschillende kunsttentoonstellingen en culturele evenementen. Tim Vermeulen is docent Cultuurwetenschappen en Theorie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn onderzoek richt zich op de hedendaagse esthetica enerzijds, en op de ontologie van film en televisie anderzijds. Hij heeft gepubliceerd over filosofie en kunst, het werk van Jacques Ranciere, intermedialiteit en cinema.

Verder waren er diverse workshops:

  • Filmanalyse door Lazlo en Dylan Tonk; Lazlo en Dylan Tonk zijn tweelingbroers en hebben theater, film en televisiewetenschap gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Ze regisseren en produceren zelf films met hun bedrijf Dyzlo-film. Een recent project was een film met een lessenserie voor het voortgezet onderwijs. Lazlo en Dylan werken vooral op de terreinen van kennis, cultuur en maatschappij. Ze geven als professionele filmmakers commentaar op leerling-films tijdens de festivaldag van het NFFS. Lazlo en Dylan zullen de workshop Filmanalyse verzorgen.
  • Muziekanalyse door Marco de Bruin; Marco de Bruin componeert en arrangeert voor alle grote orkesten van Nederland, schrijft en is ondernemer. Zijn bedrijf heet Leren Componeren. Hier leren componisten, songwriters & producers (profs & liefhebbers) het ambacht van componeren, wordt de intuïtie geprikkeld en leren ze een passende mindset. Zijn eigen composities zijn een mix van jazz en pop met een vleugje hedendaags. Marco zal de workshop muziekanalyse geven.
  • Drama-analyse door Piet Spee; Piet Spee is werkzaam als teamleider zorg/opleiding en als toneelregisseur en theaterdocent aan het Coornhert Lyceum te Haarlem. Piet zal de workshop drama-analyse verzorgen.
  • Dansanalyse, door Wieneke van Breukelen; Wieneke van Breukelen is ruim 30 jaar als dansdocente verbonden geweest aan de Fontys Dansacademie. In die periode heeft zij zich met name gericht op Dans in het voortgezet onderwijs, en op (Laban) bewegingsanalyse. Onder auspiciën van het SLO ontwikkelde zij verschillende leerlijnen en methoden dans voor het voortgezet onderwijs. Als vaksectievoorzitter Dans VMBO bij het CvTE heeft zij bijgedragen aan het ontwikkelen van het digitale dansexamen. Momenteel houdt zij zich vooral bezig met dans(expressie), dans-/bewegingsanalyse en dansmethodiek in nascholings cursussen.
  • Ingrid Habets is kunsthistorica. Zij geeft CKV en Kunst Algemeen op het Corderius College in Amersfoort en is coach en docent cultuurgeschiedenis bij het Interfacultaire Programma van ArtEZ Zwolle. Ingrid gaf de workshop vakdidactiek Vragen maken en toetsen Kunst algemeen.
  • Annebel Hofhuis werkt op het Montessori College in Arnhem als kunst docent en onderwijsontwikkelaar. Haar liefste bezigheid is leerlingen met (hedendaagse) geëngageerde kunst, design, film, dans, muziek, theater en architectuur confronteren en hen helpen hun eigen visie op de werkelijkheid te verbeelden. Naast dit werk heeft Annebel een aantal jaar in de constructie groep van het CITO gezeten en werkte ze mee aan de examens tekenen oude stijl havo en Kunstvakken 2, vmbo. Vanuit deze ervaring bedacht zij dat het super goed zou zijn wanneer er een examentraining voor het vak Kunst algemeen zou bestaan en met dit idee is zij naar de uitgever Lambo gegaan. Ze is inmiddels begonnen met schrijven!