Afbeelding website VONKC 2 002

Studiedag 'Cultuur en Onderwijs in Verbinding'

Drie keer!
13-2, 7-3 en 28-3
Locaties
Nijmegen, Dordrecht en Zwolle

LKCA, VCPS, VLS en VONKC organiseren samen met Het Beurskantoor de COV-dag. Een studiedag die kunst- en cultuureducatie verbindt met School en Omgeving, sociaal-emotionele ontwikkeling, curriculumherziening, de docent als facilitator en de toekomst van cultuureducatie.

De aftrap wordt verzorgd door Ramsey Nasr, schrijver, acteur en Dichter des Vaderlands.
Laat je inspireren niet alleen door de top-sprekers, maar ook door je collega's (vakprofessionals) die voor hetzelfde thema gekozen hebben.
Vergroot je kennis en je netwerk op de COV-dag!

Deze vorm van bijscholing verzorgen we voor docenten in het primair en voortgezet onderwijs, beleidsmakers bij overheid en onderwijs en educatiemedewerkers bij culturele instellingen.

5 themalijnen

Deelnemers kiezen niet voor losse workshops, maar voor een van de 5 themalijnen die aansluiten op actuele ontwikkelingen in en rond het onderwijs. Als deelnemer volg je de hele dag één thema met dezelfde groep en daardoor is er veel ruimte voor onderlinge uitwisseling, verbinden en netwerken.

Informatie en inschrijven