Cirkels cs utrecht

Examenbesprekingen 2020 #3

Locatie
Utrecht
Entree
Gratis voor leden, € 40,00 voor niet-leden

Examenbesprekingen TeHaTex havo, Dans vmbo en Drama vmbo

Kom je ervaringen delen met je collega’s!

Hoe verliepen de voorbereidingen en de afname van het examen? Waar loop je tegenaan bij de correctie? Het centraal schriftelijk examen en voor de beeldende vakken ook het centraal praktisch examen komen ter sprake.

  • Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd?
  • Hoe hebben collega's dat gedaan?
  • Hoe moeten we het correctievoorschrift van het College van Toetsen en Examens interpreteren?

In de bijeenkomsten:

  • Staat het uitwisselen voorop;
  • Worden géén beslissingen genomen over het correctievoorschrift;
  • Is meestal een vertegenwoordiger van CvTE/Cito aanwezig als toehoorder en beantwoorder van algemene vragen.

Kom royaal op tijd en eet mee

TeHaTex havo:

  • Middagontvangst is vanaf vanaf 14:15 uur. De bespreking is van 14:45 tot 17:30 uur. De maaltijd is na de bespreking tot 18:15 uur.
  • Avondontvangst is vanaf 17:00 uur met de maaltijd voorafgaand aan de besprekingen. De bespreking is van 17:45 tot 20:30 uur.

Dans en Drama vmbo:

  • Avondbesprekingen: Ontvangst is vanaf 17:00 uur met de maaltijd voorafgaand aan de besprekingen. De bespreking is van 17:45 tot 20:30 uur.