Groningen museum 1 16x9 2160

Examenbespreking TeHaTex HAVO

Locatie
ONLINE
Bespre-king
Van 19:30 tot 21:30 uur, inloop vanaf 19:00 uur

TeHaTex HAVO

Deel je ervaringen met je collega's!

Hoe verliepen de voorbereidingen en de afname van het examen? Waar loop je tegenaan bij de correctie? Het centraal schriftelijk examen en voor de beeldende vakken (ook) het centraal praktisch examen komen ter sprake.

 • Hoe heb ik deze vraag gewaardeerd?
 • Hoe hebben collega's dat gedaan?
 • Hoe moeten we het correctievoorschrift van het College van Toetsen en Examens interpreteren?

We houden alleen ONLINE besprekingen. In de bijeenkomsten:

 • Staat het uitwisselen voorop;
 • Worden géén beslissingen genomen over het correctievoorschrift;
 • Is wanneer mogelijk een vertegenwoordiger van CvTE/Cito aanwezig als toehoorder en beantwoorder van algemene vragen.

Tarieven

 • Docent lid € 0,-
 • Docent niet-lid € 30,-
 • Student lid € 0,-
 • Student niet-lid € 10,-

N.B. voor studenten geldt: zij hebben nog geen aanstelling binnen een school.

Leden van VONKC krijgen een korting op de toegangsprijs. Ga naar Lidmaatschap en meld je aan als lid!

Tijden

 • Binnenlopen is vanaf 19:00 uur. De bespreking is van 19:30 tot 21:30 uur.

Praktische zaken

 • Na verzenden is je aanmelding gereed en ontvang je meteen een automatische bevestiging;
 • De sluitingsdatum voor aanmelden is maandag 23 mei 2022;
 • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum, of je bent niet aanwezig zonder je tijdig af te melden, dan wordt er wel een factuur gestuurd, want er worden kosten voor jouw deelname gemaakt. Voor leden berekenen we dan € 10,-.

Deskundigheidsbevordering

Als docent heb je op je school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao vastgelegd.
VONKC verstrekt certificaten voor je Lerarenportfolio. Lees meer op onze site.

Je eigen scholingsbudget via school beter benutten? Door de ledenkorting op VONKC-studiedagen en examenbesprekingen!

Aanmeldingsformulier examenbespreking woensdag 25 mei 2022 - 's avonds

We willen de groepen werkbaar houden qua aantal deelnemers. We zitten VOL.

Aanmelden kan daarna nog alleen nog via een mailtje aan info@vonkc.nl zodat je op de reservelijst voor deelname komt.
Dan krijg je woensdag bericht over eventuele deelname.