The best shots bij filmdag reserve

Docentendag FILM

Locatie
Amsterdam

Wil je films maken in de klas of wil je dat beter doen?

Het Nationaal Filmfestival voor Scholieren (NFFS) en VONKC organiseren op 18 april hun jaarlijkse Docentendag Film voor docenten. Leren doe je vooral door het zelf te doen en te ervaren. Op deze praktijkdag kun je 2 routes volgen: De route Filmmaken of de route Filmanalyse. De opgedane ervaring en praktische handvatten kun je direct toepassen in de eigen lespraktijk.

Ervaar het zelf. Deel je ervaringen met collegadocenten. Kom naar de docentendag NFFS en VONKC!

 • Voor wie: Docenten primair onderwijs en voortgezet onderwijs;
 • Wanneer: ONDER VOORBEHOUD Zaterdag 27 maart, 9:30 - 16:00 uur;
 • Waar: Open Studio, Siegerstraat 16, 1096 BH Amsterdam;
 • Kosten: €60,- voor VONKC-leden en €75,- voor niet-leden en overige belangstellenden, €25,- voor studentleden en €40,- voor studenten die geen lid zijn (of willen worden).

Programma

 • 09.30 - 09.45 Inloop
 • 09.45 - 10.00 Welkom
 • 10.00 - 12.00 Workshops
 • 12.00 - 12.30 Gezamenlijke Lunch
 • 12.30 - 15.30 Vervolg workshops
 • 16.30 - 17.00 Nazit, vragen en afsluiting
 • 17.00 Einde

Route Filmmaken

 • 10.00 - 12.00 Van idee tot film thema, scenario, taakverdeling, rekwisieten
 • 12.30 - 14.00 Camera, opnames
 • 14.00 - 15.30 Editing, eventueel extra shots
 • 15.45 - 16.30 Vertoning films, bespreken producten

Route Filmanalyse

 • 10.00 - 12.00 Filmanalyse deel 1 door Jane Waltman
 • 12.30 - 13.30 Filmanalyse deel 2 door Jane Waltman
 • 13.30 - 16.30 Filmanalyse oefeningen door Malu Sanders

Praktische zaken

 • Voor een lekkere lunch wordt gezorgd;
 • Na aanmelding ontvang je meteen een automatische bevestiging;
 • Bij overtekening van één van de twee routes ontvang je bericht met de vraag of je aan de andere route wil meedoen;
 • Ongeveer twee weken van tevoren ontvang je een reminder van het programma met nadere informatie en adresgegevens en definitieve indeling;
 • De sluitingsdatum voor aanmelden voor de studiedag zelf is ............ ;
 • Wanneer je je onverhoopt moet afmelden na de sluitingsdatum, of je bent niet aanwezig zonder je tijdig af te melden, dan wordt er wel een factuur gestuurd, daar VONKC kosten voor deelname heeft gemaakt;
 • NB Voor studenten geldt: Zij hebben nog geen aanstelling binnen een school.

Deskundigheidsbevordering

VONKC is aanbieder van nascholing;

 • In het Lerarenportfolio van het ministerie van OCW staan onze studiedagen en examenbesprekingen als nascholingsaanbod;
 • We willen graag dat onze certificaten waardevol zijn en blijven. Het certificaat wordt verstrekt op basis van je aanwezigheid. We rekenen er daarom ook op dat je een hele bijeenkomst onze gast zult zijn!
 • Na afloop zul je een nazending ontvangen met de diverse bestanden van de lezingen en de workshops;
 • Let op: als docent heb je op jouw school een persoonlijk budget voor deskundigheidsbevordering. Dat is in de cao's geregeld. Maak daar gebruik van!! Het budget bedraagt in het vo bv. 600 euro bij een volledige fte. Werk je parttime dan wordt je budget naar rato van jouw fte vastgesteld. Lees hier hoe het geregeld is in de cao's.