Kleurrijk

Algemene ledenvergadering 2023

Datum
zaterdag 10 juni
Plaats
Het Huis te Utrecht

Alle VONKC-leden ontvingen via e-mail de uitnodiging voor deze reguliere ALV. Op de agenda staat onder meer de stemming over de meerjarenbegroting en het huishoudelijk reglement van VONKC. Tevens blikken we terug op de activiteiten en financiën van 2022 met het bestuurlijke jaarverslag. En we kijken vooruit met de Intentieverklaring van het Strategisch Beraad Kunstonderwijs en naar de curriculumherzieningstrajecten (kerndoelen po en onderbouw vo en vakkenstructuur bovenbouw).

De ontvangst is vanaf 10:00 uur. Na afloop zijn er voor alle aanwezigen broodjes.

Meld je aan via info@vonkc.nl.